AKREDYTACJA  

AUDYTORZY I KONSULTANCI

Akredytacja to formalne uznanie, że organizacja posiada kompetencje do wykonywania określonych procesów, działań lub zadań (które są wyszczególnione w zakresie akredytacji) w sposób rzetelny, wiarygodny i dokładny. Akredytacja musi:  

  • być podejmowane bezstronnie
  • być obiektywne, przejrzyste i skuteczne
  • korzystać z wysoce profesjonalnych, kompetentnych rzeczoznawców i ekspertów technicznych we wszystkich odpowiednich dziedzinach
  • korzystać z usług oceniających (i podwykonawców), którzy są wiarygodni, etyczni i kompetentni zarówno w procesach akredytacji, jak i odpowiednich dziedzinach technicznych

Akredytacja zapewnia zaufanie do certyfikatów i oświadczeń o zgodności. Stanowi podstawę jakości wyników, zapewniając ich identyfikowalność, porównywalność, ważność i zamienność.