WALCZYMY WALKĘ O ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO

COMPLIANCE JEST "SZCZEPIONKA"
MINIMALIZACJA PANDEMII PROBLEMU DLA ORGANIZACJI

EIFEC to eksport Compliance międzynarodowy organ normalizacyjny i posiada multidyscyplinarną wiedzę i kompetencje, które pozwalają definiować i rozwijać, poprzez innowacje, Normy, wytyczne i mechanizmy certyfikacji dla sytuacji awaryjnych lub krytycznych obszarów dowolnego rodzaju (główne obszary objęte do tej pory to zagrożenie rozprzestrzenianiem broni jądrowej, biologicznej i chemicznej, sankcje, AML).

EIFEC opracował nową serię międzynarodowych norm awaryjnych (EIFEC ES2001.06: HBY) awaryjny proces konsultacji z wieloma interesariuszami, przy wsparciu UNIFEC, HEALTHBY i kilku międzynarodowych grup ekspertów.

UNIFEC to sojusz strategiczny sieć wiodących międzynarodowych uniwersytetów.
Ma na celu promowanie, poprzez osadzanie i integrację na każdym szczeblu krajowym, powszechności Compliance kultura i tworzenie kursów i szkoleń.

ZDROWIE jest ramieniem współpracy międzynarodowego konsorcjum wiodących unijnych instytucji opieki zdrowotnej, uniwersytetów i specjalistów.