STANDARD HER-CMS

Zagrożenie zdrowia Compliance System Zarządzania
w kontekście epidemii - uproszczony dla MMSP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa)

EIFEC ES2001.06: HBY /HER-S

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono wymagania i podano wskazówki dotyczące ustanowienia, wdrażania, utrzymywania, przeglądu i ulepszania skutecznych i elastycznych rozwiązań HER Compliance System zarządzania w kontekście epidemii dla mikro, małych i średnich organizacji.

Określa wymagania i dostarcza wskazówek, które mają pomóc tym dostawcom w przestrzeganiu Wytycznych i ram regulacyjnych oraz dobrowolnych zobowiązań mających zastosowanie do ich działalności, a także w zapobieganiu, wykrywaniu i reagowaniu na niecompliance wydarzenia.

Ten dokument nie dotyczy konkretnie tego, jak opracować konkretny system zarządzania ryzykiem (formalny lub nieformalny), który jest potrzebny do właściwej obsługi procesów sanityzacji, ale jak i co należy zrobić, aby zachować dobrą opinię w zakresie prawa, przepisów, najlepszych praktyk, i wytyczne (compliance).

Standard jest dostępny w różnych językach:

ANGIELSKI / NIEMIECKI / FRANCUSKI / WŁOSKI / GRECKI / PORTUGALSKI / HISZPAŃSKI / DUŃSKI / POLSKI / ROMAN / ROSYJSKI / HINDI / CHIŃSKI 

165,00 € Bez podatku VAT