STANDARD HER-CMS

Zagrożenie zdrowia Compliance System Zarządzania
w kontekście epidemii

EIFEC ES2001.06: HBY /HER

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono wymagania i podano wskazówki dotyczące ustanowienia, wdrażania, utrzymywania, przeglądu i ulepszania skutecznych i elastycznych rozwiązań HER Compliance System zarządzania w kontekście epidemii dla wszystkich organizacji.

Określa wymagania i dostarcza wskazówek, które mają pomóc tym dostawcom w przestrzeganiu Wytycznych i ram regulacyjnych oraz dobrowolnych zobowiązań mających zastosowanie do ich działalności, a także w zapobieganiu, wykrywaniu i reagowaniu na niecompliance wydarzenia.

Ten dokument nie dotyczy konkretnie tego, jak opracować określony system zarządzania ryzykiem (formalny lub nieformalny), który jest potrzebny do właściwej obsługi procesów sanityzacji, ale jak sformalizować, zarządzać i dokumentować HER compliance z wytycznymi i ramami regulacyjnymi.

 System może być samodzielny lub zintegrowany z ogólnym systemem zarządzania.

Ten dokument może być używany w połączeniu z other normy systemu zarządzania (np. ISO 9001, ISO 14001, ISO / IEC 27001 i ISO 19600) oraz standardy zarządzania (np. ISO 26000 i ISO 31000).

Standard jest dostępny w różnych językach:

ANGIELSKI / NIEMIECKI / FRANCUSKI / WŁOSKI / GRECKI / PORTUGALSKI / HISZPAŃSKI / DUŃSKI / POLSKI / ROMAN / ROSYJSKI / HINDI / CHIŃSKI 

165,00 € Bez podatku VAT